lek. wet. Anna Misztal-Kunecka

Lekarz weterynarii, Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2015 właściciel firmy DentalVet Anna Misztal-Kunecka w Szczecinie, świadcząca usługi w zakresie stomatologii psów i kotów. W swojej pracy szczególnie interesuje się procesami gojenia i regeneracji kości, periodontologią i ortodoncją weterynaryjną.

Więcej

Autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych dotyczących stomatologii weterynaryjnej. Wykładowca podczas międzynarodowych konferencji dla lekarzy weterynarii. Twórca programu szkolenia lekarzy weterynarii w zakresie stomatologii weterynaryjnej, prowadząca wykłady i warsztaty stomatologiczne dla lekarzy weterynarii. Bierze udział w pracach rozwojowo-badawczych produktów wprowadzanych na rynek weterynaryjny w Polsce.

Nagrodzona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

Studia weterynaryjne ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1989 r. prowadzi własną praktykę weterynaryjną w Poznaniu. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1997r. Tematem pracy doktorskiej była „Ekstensywność zarażenia kotów Toxoplazma gondii w Poznaniu i jego okolicy w aspekcie niebezpieczeństwa inwazji tego pierwotniaka dla człowieka”.

Więcej

Uzyskane specjalizacje zawodowe: choroby psów i kotów, chirurgia weterynaryjna oraz radiologia weterynaryjna. Członek PSLWMZ, European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology (ESVOT) oraz European Society of Feline Medicine (ESFM). 

Na terenie kraju był współorganizatorem wielu konferencji i seminariów o tematyce chirurgii weterynaryjnej małych zwierząt oraz warsztatów ortopedycznych. Za granicą prezentował wykłady oraz prowadził warsztaty z dziedziny ortopedii małych zwierząt: Włochy, Litwa, Ukraina, Rosja, Bułgaria.

W 2011 roku odbył szkolenie z zakresu rehabilitacji psów i kotów na University of Tennessee w Knoxville, co było podstawą do utworzenia Oddziału Rehabilitacji i Leczenia Otyłości Zwierząt w Klinice Weterynaryjnej w Poznaniu. 

Jest autorem artykułów w czasopismach weterynaryjnych z dziedziny ortopedii i rehabilitacji oraz współałtorem wydanej w ub. roku książki „Wybrane wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów.”

Od roku 2017 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

lek. wet. Jacek Garncarz

Absolwent warszawskiego Wydziału Weterynaryjnego SGGW z 1991r. W latach 1990-1997 asystent w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego SGGW. W latach 1996-1997 odbył staż z zakresu okulistyki weterynaryjnej w Royal Veterinary College University of London. Od 1998 prowadzi Okulistyczną Przychodnię Weterynaryjną w Warszawie.

Więcej

Członek europejskich i światowych stowarzyszeń okulistów weterynaryjnych (ECVO, ISVO).

Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych – PAVO Polish Association of Veterinary Ophthalmologists.

Wykładowca okulistyki weterynaryjnej na wydziałach weterynarii w Warszawie i Poznaniu, oraz wykładowca okulistyki na Studiach Podyplomowych, a także na wielu kongresach, sympozjach, zjazdach, warsztatach…

Autor ponad 100 publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej w różnych czasopismach branżowych. Redaktor naukowym dwóch polskich wydań książki „Okulistyka weterynaryjna Slattera”.

W 2014 roku zdał wymagane egzaminy specjalizacyjne na ESE ECVO (Eye Scheme Examiner ECVO) i jako pierwszy lekarz z Polski został wpisany na listę panelistów ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) prestiżowego europejskiego koledżu okulistów weterynaryjnych. Od 2015 roku jest członkiem komisji ds. chorób genetycznych oczu ECVO (HED Committee ECVO). A od 2021 roku członkiem komisji egzaminacyjnej ESE ECVO.

Oprócz okulistyki kocha żonę Magdę i bliźniaki Jacka i Agatkę. Ma 3 psy, 2 koty i żółwia…

Akumulatory ładuje pływając na windsurfingu.

dr inż. Katarzyna Fiszdon

W 1981 roku ukończyła studia na Wydziale Zootechnicznym SGGW. W latach 1981-1992 pracowała jako asystent w Instytucie Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębiec. W roku 1988 uzyskała tytuł doktora Nauk Rolniczych. Od 1992 roku jest pracownikiem Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW.

Więcej

Od 1976 r jest hodowcą psów rasowych i członkiem Związku Kynologicznego w Polsce, a w 2021 otrzymała godność członka honorowego ZKwP. Od 2000 roku jest Międzynarodowym Sędzią Kynologicznym FCI. 

Zainteresowania kynologią w działalności zawodowej zaowocowały prowadzeniem kilku tematów badawczych i studiów podyplomowych związanych z genetyką i behawiorem psów.

Dr Fiszdon jest autorem i współautorem  podręczników i książek o tematyce kynologicznej, m. in.

Jest też autorem licznych publikacji popularno-naukowych z dziedziny genetyki i zachowania psów i wykładowcą na studiach specjalizacyjnych z zakresu chorób psów i kotów.

lek. wet. Lidia Nosal

Absolwentka Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, członek AOVET (Advanced Techniques of Small Animal Fracture Management). Odbywała staż w klinice Emergency Vets Now w Wielkiej Brytanii, od początku studiów mocno związana ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Krakowie.

Więcej

Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu ultrasonografii i chirurgii na szkoleniach w kraju i za granica, takich jak AOVET oraz ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies). 

Na co dzień pracuje w gabinecie weterynaryjnym ARWET w Wieliczce, prowadzi również̇ liczne szkolenia z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej, klatki piersiowej, układu mięśniowo-szkieletowego oraz chirurgii interwencyjnej i ortopedii. Dodatkowo tworzy edukacyjny fanpage zrzeszający lekarzy medycyny weterynaryjnej oraz studentów pragnących zgłębiać́ tajniki ultrasonografii oraz chirurgii Vetlisek.

Współautorka artykułów: „Udane reoperacje po nieudanych osteosyntezach”, „Zwichnięcie biodrowo-krzyżowe” dla Weterynaria w Praktyce. 

dr hab. n. wet. Magdalena Garncarz

Uzyskała tytuł Bachelor of Science na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (Stany Zjednoczone) na Wydziale Animal Science w 1993 roku, tytuł lekarza weterynarii w 1999 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, tytuł doktora nauk weterynaryjnych z dziedziny kardiologii weterynaryjnej w 2005 roku oraz stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk weterynaryjnych w 2018 roku na tym samym wydziale.

Więcej

W latach 2005–2008 była kierownikiem Kliniki Małych Zwierząt Katedry Nauk Klinicznych. Jest członkiem PSLWMZ Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz European Society of Veterinary Cardiology (ESVC).
 
Wśród jej licznych publikacji znajdują się prace przede wszystkim dotyczące zagadnień kardiologii weterynaryjnej. Od 2003 roku prowadzi liczne wykłady i szkolenia skierowane dla lekarzy weterynarii z dziedziny kardiologii małych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki echokardiograficznej. 

Od wielu już lat prowadzi KARDIOWET, prywatny gabinet kardiologiczny w Warszawie, gdzie konsultuje i bada pacjentów z całego kraju.

Wraz z mężem ma bliźniaki Agatkę i Jacka jest współopiekunką Koko i Berniego (kociaki), Lolci, Kasi i Whiskey (psiaków) oraz Jeffa (żółwia). 

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UP, dipl. ECVN

Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 obronił pracę doktorską nt. „Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów”. Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii oraz neurochirurgii w Szwajcarii w 2011 r. uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. 

Więcej

W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. W 2017 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadząc działalność kliniczną, dydaktyczną oraz naukową, w tym eksperymentalną na modelu zwierzęcym. Autor licznych publikacji, wykładów oraz szkoleń z zakresu neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

lek. wet. Natalia Kucharczyk

W 2010 roku uzyskała tytuł lekarza weterynarii, a w 2016 tytuł Specjalisty chorób psów i kotów. W styczniu 2020 roku zdała egzaminy na Panelistę ECVO. Jest współwłaścicielką Przychodni Weterynaryjnej Viva we Wrocławiu, gdzie zajmuje się okulistyką psów i kotów. Pasjonuje ją badanie siatkówki za pomocą elektroretinografu.

Więcej

Odbyła m.in. szkolenie z zakresu elektroretinografii (ERG) pod okiem prof. Rona Ofry’ego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (UC Davis School of Veterinary Medicine), a także miesięczny staż w klinice okulistycznej w Tel Avivie. Jest też członkiem europejskiego stowarzyszenia okulistów weterynaryjnych  ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology). W czerwcu 2012r. ukończyła kurs okulistyki weterynaryjnej – 10th Biannual William Magrane Basic Science Course in Veterinary and Comparative Ophthalmology w Raleigh, USA. Bierze udział w licznych stażach, szkoleniach i konferencjach w Polsce i za granicą. Prowadzi też badania naukowe z zakresu okulistyki psów i kotów. 

lek. wet. Paweł Stefanowicz DVM, ESE ECVO

Właściciel i kierownik Przychodni Weterynaryjnej RETINA oraz współwłaściciel pracowni tomografii komputerowej VET IMAGING.
Od 2006 r. zajmuje się wyłącznie okulistyką weterynaryjną. W 2008 r. ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu okulistyki na Uniwersytecie Luksemburskim w Ramach kursu ESAVS. Jest przewodniczącym sekcji okulistycznej PSLWMZ.

Więcej

W 2014 r. odbył staż na oddziale okulistycznym renomowanej, referencyjnej kliniki specjalistycznej Animal Health Trust w Newmarket w Wielkiej Brytanii. 

W 2020 r. ukończył cykl szkoleniowy i egzaminacyjny w ramach ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) uzyskując tytuł ESE ECVO (ECVO EyeScheme Examiner). 

W swojej praktyce wykonuje m. in. zabiegi usuwania zaćmy (fakoemulsyfikacji) z implantacją sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych, chirurgii jaskry (trabekulektomia, wszczepianie zastawek drenujących Ahmeda, istent), przeztwardówkowe laserowe operacje jaskry (Mp CPC, TS CPC), operacje kriochirurgicznego i laserowego usuwania zmian nowotworowych oka, chirurgii witreoretinalnej, laserowej retinopeksji przezźrenicznej i wiele innych.

 Jest autorem wykładów i publikacji  naukowych o tematyce okulistycznej w prasie fachowej.

lek. wet. Rafał Nizołek

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie z 1996 roku. Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób serca psów, kotów i fretek. Ma duże doświadczenie nabyte przez kilkanaście lat pracy w wielu lecznicach w Polsce i w Europie (Szwajcaria, Szwecja). Ukończył szkolenia ESAVS – pełen kurs kardiologiczny złożony z pięciu modułów (ESAVS I-V) oraz pełen dwumodułowy kurs Emergency and Critical Care (I-II).

Więcej

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych (IVECCS), autor licznych publikacji naukowych oraz wykładowca na wielu konferencjach w Polsce i za granicą (Czechy, Węgry, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Francja) Od wielu lat prowadzi wykłady z dziedziny kardiologii w ramach Podyplomowego Studium Specjalizacyjnego Psów i Kotów w Warszawie. Od 2012 prowadzi Specjalistyczną Przychodnię Weterynaryjną VETCARDIA w Warszawie, która specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów kardiologicznych, pulmonologicznych oraz w stanach nagłych układu krążenia i układu oddechowego.

lek. wet. Julia Kolasa

Pochodząca ze Śląska absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Na co dzień zajmuje się tym co w medycynie weterynaryjnej pasjonuje ją najbardziej – dermatologią. Uczestniczyła w specjalistycznym kursie podyplomowym ESAVS w Wiedniu. Członkini ESVD – Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Weterynaryjnej. Pacjentów konsultuje we Wrocławiu, w Przychodni Weterynaryjnej ERVet.